KRKA Wallpapers-0
KRKA Wallpapers-1
KRKA Wallpapers-2
KRKA Wallpapers-3
KRKA Wallpapers-4
KRKA Wallpapers-5

KRKA Wallpapers

Wallpaper designs to decorate the new office building of Krka pharmaceutical company. With a width between 4 and 6 meters, they covered 3 RX fields and the most successful OTC product line and were placed in long hallways to educate employees and add some dynamic to otherwise bland office spaces. Internal project during my employment. // Oblikovanje stenskih nalepk za nove prostore podjetja Krka (v času zaposlitve v podjetju). Nalepke so zajemale tri nosilna RX področja in najuspešnejšo OTC paleto produktov. V širino so merile od 4 do 6 metrov in so bile vkomponirane v daljše hodnike med pisarnami za izobraževalno in oblikovno popestritev.

  • Date: November 18, 2019
  • Categories: Press / Visual Identity
  • Client: Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto